Klagomålshantering

Rutiner för klagomål inom Förskolan Sockenstugan


(uppdaterade 2012-10-17)


Enligt skollagen 4 kap. 8 § har du rätt att lämna synpunkter och klagomål på din förskola. Enligt samma bestämmelse ska huvudmannen för verksamheten se till att det finns skriftliga rutiner som beskriver hur förskolan hanterar eventuella klagomål.

Inom Förskolan Sockenstugan ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Nedan följer de rutiner som gäller för klagomålshantering på Förskolan Sockenstugan.


Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning eller förskolans verksamhet i övrigt, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig då till vår förskolechef så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett.

Den ifyllda blanketten skickas till vår förskolechef eller styrelsens ordförande via e-post; susanne.gustafsson(at)sockenstugan.com, ordforande(at)sockenstugan.com eller med vanlig post.


Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 14 arbetsdagar ska förskolechef eller styrelsens ordförande ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 14 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Redovisning sker till styrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.