Föräldrakooperativ

FÖRÄLDRAKOOPERATIV


Förskolan Sockenstugan är en liten förskola i Gamla Enskedes villakvarter


Att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ innebär ett större ansvar för dig som förälder jämfört med andra förskolor. Verksamheten bygger på att alla föräldrar aktivt deltar i driften av kooperativet. Föräldrakooperativet Sockenstugan drivs som en ekonomisk förening där medlemmarna, d.v.s. föräldrarna, sitter i styrelsen och har det övergripande ansvaret för verksamheten.


Som förälder med barn på Sockenstugan deltar du i en städdag och en fixardag per termin. Du är del av en av förskolans arbetsgrupper där vissa arbetsuppgifter förekommer. Därutöver förväntas du delta i styrelsearbetet 1-2 år under den tid som ditt barn vistas på förskolan. I gengäld får du inflytande över ditt barns vardag, blir insatt i verksamheten och får god kontakt med de andra föräldrarna och pedagogerna på förskolan. På Förskolan Sockenstugan arbetar föräldragruppen och personalen tillsammans för barnens bästa!


Föreningsmedlemmarna, d.v.s. föräldrarna, utser vid föreningsstämman varje vår en styrelse som sköter en stor del av föreningens arbete. Föräldrarna/föreningen är inte involverade i den dagliga förskoleverksamheten, men varje familj förväntas under sin tid på förskolan engagera sig i antingen styrelsen och/eller i en eller flera av de arbetsgrupper som är kopplade till styrelsen. Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och en suppleant.