Avgifter & öppettider

AVGIFTER OCH ÖPPETTIDER


Avgifter
Förskolan följer Stockholms stads avgiftstariff för förskoleverksamhet, dvs maxtaxan.


Öppettider
Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp. Förskolan följer Stockholms stads regler för öppettider, innebärande att vår förskola är öppen alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Enligt Stockholms Stads regler för öppettider ska en förskola kunna erbjuda förskoleplats under följande ramtid; kl.06.30-18.30.


Utifrån de behov som just nu föreligger bland föräldrarna har förskolan för närvarande öppet mellan 07.00-17.15.


På grund av att förskolan har en liten personalgrupp så har oftast förskolan stängt maximalt fyra veckor under sommaren för att semestrarna ska gå ihop. Vilka veckor detta blir bestäms av styrelsen i samråd med vårdnadshavare under februari månad varje år för att säkerställa att det fungerar med så många som möjligt.


Om någon vårdnadshavare behöver omsorg under de veckor förskolan är planerad att ha stängt ber vi denna anmäla detta till förskolechefen senast sista mars. Omsorg kommer då ordnas i förskolans lokaler med vikarier och/eller ordinarie personal.


Om ingen anmälan om omsorg under dessa veckor kommer in räknar förskolan med att barnet inte har omsorgsbehov. Men om planerna ändras senare kan man naturligtvis kontakta förskolechefen varpå en lösning kommer hittas.