Ansökan och kontaktuppgifter

ANSÖKAN OCH KONTAKTUPPGIFTER


Sockenstugan är öppen för alla. I den bästa av världar skulle Sockenstugan kunna erbjuda alla barn plats. Dessvärre har vi inte den möjligheten då alla barngrupper är fulla och kön lång. För att säkerhetsställa ett korrekt intagningsförfarande har vi urvalsregler och intagningsprinciper:


Urvalsregler och intagningsprinciper:
Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till förskolan:
1.Syskon till barn på Förskolan (inbördes ordning efter ködatum)
2. Övriga barn (inbördes ordning efter ködatum)

Det noteras att förskolan har en skyldighet att tillse barngrupperna har en lämplig sammansättning (8 kap. 8 § skollagen) samt att barn som söker till en verksamhet inte får diskrimineras.

 

Gemensamt ansökningssystem i Stockholm Stad:
Ansökan om plats till Sockenstugan sker genom registrering i Gemensamt ansökningssystem i Stockholms stad.

Detta ansökningssystem används från 3 oktober 2014 för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjehem.

 

Du som redan ansökt om plats för ditt barn i Sockenstugan behöver prioritera max fem verksamheter bland dem du valt.

 

Logga in på https://barnomsorg.stockholm.se och följ instruktionerna. E-legitimation krävs.

 

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 08-508 00 508 och på mejl forskola@stockholm.se

 

Du kan läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet här: http://www.stockholm.se/forskola

 

 

Vill du veta mer om förskolan?

Kontakta förskolechef Susanne Gustafsson på telefon 08-649 38 95 eller skicka e-post till info(at)sockenstugan.com

Adress: Sockenvägen 442, 122 63 Enskede