Verksamheten

FÖRÄLDRAKOOPERATIV


Förskolan Sockenstugan är en liten förskola i Gamla Enskedes villakvarter


Förskolan drivs som en ekonomisk förening där föräldraengagemanget är en utmärkande del av arbetet. Våra pedagoger är samtidigt anställda av föreningen och som förälder är du inte med i den dagliga verksamheten.


Sockenstugans verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan och Förskoleplanen för Stockholms stad, men med inspiration från Reggio Emilias arbetssätt. Det innebär att våra pedagoger tillsammans med barnen har en forskande inställning till arbetet. Pedagogerna organiserar arbetet i olika temaprojekt där barnens nyfikenhet och frågor inspirerar arbetet. Pedagogerna dokumenterar också vad barnen gör för att kunna bygga vidare på de erfarenheter man gör och utveckla det dagliga arbetet.

 

Vi uppmuntrar barnen att använda alla sina sinnen och alla olika språk: bild-, tal- och kroppsspråk. Musik, berättande, rim och ramsor och drama är återkommande aktiviteter. Barnen får också varje dag ett stort utrymme för lek, och plats finns också för samtal mellan barn och pedagoger. Det ska vara roligt och spännande på förskolan och en stimulerande miljö både ute och inne. 


Vi går ofta ut i skogen och tar någon gång per termin del av Stockholms kulturutbud, i form av teater, en konsert eller ett museum. I juni brukar vi göra en heldagsutflykt där föräldrar är välkomna att följa med.


Vi håller en tät dialog med föräldrarna och informerar om allt som är på gång.