Personal

PERSONALEN


På förskolan arbetar sex pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Förskolechefen ansvarar för verksamheten och är samtidigt aktiv pedagog. Det finns också en anställd som arbetar i köket. Personalomsättningen är låg, vilket ger trygghet och stabilitet för barnen.


Pedagogerna fortbildar sig kontinuerligt för att kunna utveckla förskolans arbetssätt och fördjupa de pedagogiska kunskaperna.


Utöver den uppföljning och planering av verksamheten som sker varje vecka har vi en till två dagars utvärderings- och planeringskonferens i början av varje termin. Dessa dagar är förskolan stängd.


Personalen går vartannat år olycksfalls- och brandskyddsutbildning. 2015 genomfördes brandskyddsutbildning och 2016 olycksfallsutbildning.