Historia

SOCKENSTUGANS HISTORIA


Enskede Barnkrubba startades den 10 november, 1936.


Under sommaren 1936 bildades Enskede barnkrubbe- och kindergartenförening, vars styrelse i ett brev till Kyrkofullmäktige i Enskede församlingen betonade det akuta behovet av att starta en ”barnkrubba” i området. Enligt brevet fanns vid tiden omkring 40 barnkrubbor i hela Stockholm, men ännu ingen i Enskede församling. Av brevet framgick dessutom att den dåvarande styrelsen ansåg att barnomsorgen var viktig för att hjälpa hem där modern är upptagen av förvärvsarbete under dagen. Styrelsen underströk att: ”Barnkrubban skall icke ersätta, men stödja och komplettera hemmet.”

 

Efter noggranna prövningar beslutade den dåvarande styrelsen, enligt egen utsago att köpa fastigheten på Sockenvägen 442, ”en femrumsvilla, som Tomträttkassan var villig iordningsställa och överlåta åt föreningen” för 16 000 kr. En föreståndarinna och två biträden anställdes till invigningen av Enskede Barnkrubba och mottagandet av 20 barn den 11 november, 1936.

 

Under 1940- och 50-talen växte Sockenstugan (som då hette Enskede Daghem) verksamhet till att omfatta drygt 50 barn. Man hyrde övervåningen i fastigheten på Sockenvägen 444, ett kontrakt som sades upp av ägaren år 1960. Då fanns det fortfarande tre separata avdelningar: 0-2 år, 2-4 år och 4-7 år.

 

Länge var Sockenstugan en förening som drevs av ideellt engagerade personer som inte hade sina egna barn på förskolan. De månade istället om att bygga det svenska välfärdssamhället. Under 1960- och 70-talen växte den svenska välfärdsstaten, vilket medförde att organisationen av Sockenstugan också fick nya former. Nu var det föräldrarna till barnen på förskolan som ansvarade för verksamheten. Därmed blev föreningen ett mer traditionellt föräldrakooperativ, med föräldrarna som medlemmar.

 

I mitten av 1980-talet hade antalet barn i förskolan sjunkit till 16 stycken, samtidigt som det fanns 11 anställda på förskolan. Detta var minst sagt gyllene tider för barnomsorgen! År 1984 fattade föreningen beslutet att all personal skulle vara anställd av kommunen, trots att förskolan egentligen var i privat regi. Vår nuvarande förskolechef, Susanne Gustafsson, anställdes i denna veva. Vilken fantastiskt rekrytering! Sedan dess har Sockenstugan haft en organisationsform där föreningen äger fastigheten och ansvarar för ekonomin, medan kommunen anställer personal. Länge hette förskolan Enskede Daghem. För drygt tjugo år sedan bytte föreningen namn till Sockenstugan.