Barnen

BARNEN


På Förskolan Sockenstugan finns plats för 26 barn. Barnen är indelade i två grupper efter ålder. Barnen delas också in i mindre grupper beroende på aktivitet, barnens ålder och behov. Samtidigt är förskolan så liten att alla lär känna varandra, små som stora. Vi arbetar också mycket med att skapa en god stämning och ömsesidig respekt bland alla barn och vuxna på förskolan.


Alla barn har sin egen pärm, portfolio, där barnens utveckling och lärande på förskolan dokumenteras. När det är dags att gå vidare till skolan finns på så vis en fantastisk dokumentation av den stora utvecklingen som skett under förskoletiden.    


Varje termin hålls utvecklingssamtal mellan föräldrarna och barnets ansvariga pedagog. För de barn som slutar hålls avslutningssamtal.