Personalen

 

 

 

På förskolan arbetar sex pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Förskolechefen ansvarar för verksamheten och är samtidigt aktiv pedagog. Det finns också en anställd som arbetar i köket. Personalomsättningen är låg, vilket ger trygghet och stabilitet för barnen.

Pedagogerna fortbildar sig kontinuerligt för att kunna utveckla förskolans arbetssätt och fördjupa de pedagogiska kunskaperna.

Utöver den uppföljning och planering av verksamheten som sker varje vecka har vi en till två dagars utvärderings- och planeringskonferens i början av varje termin. Dessa dagar är förskolan stängd.

Den 17 augusti 2012 gick all personal på Förskolan Sockenstugan en utbildning i Första Hjälpen och Barnolycksfall.

Förskolan Sockenstugan, Sockenvägen 442, 122 63 Enskede, 08-649 38 95

Sockenstugan.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sockenstugan.com