Organisation

 

 

 

Förskolan Sockenstugan är en ekonomisk förening där föreningen äger fastigheten och ansvarar för personal samt att det bedrivs förskoleverksamhet i lokalerna. Föreningsmedlemmarna, d.v.s. föräldrarna, utser vid föreningsstämman varje vår en styrelse som sköter en stor del av föreningens arbete.

Föräldrarna/föreningen är inte involverade i den dagliga förskoleverksamheten, men varje familj förväntas under sin tid på förskolan engagera sig i antingen styrelsen och/eller i en eller flera av de arbetsgrupper som är kopplade till styrelsen. 

Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och en suppleant.

Styrelsens medlemmar 2018-2019:

Andreas Landmark (ordförande)
Maria Enmark (vice ordförande)
Frans Wiklund (kassör)
Per Arvidsson (vice kassör)
Mikael Ahlerup (Ekonomiansvarig)
Jessica Notö (Vice ekonomiansvarig)
Daniel Mencak (Fastighetsansvarig)
Oskar Hökerberg (Vice fastighetsansvarig)
Susanne Gustavsson (arbetstagarrepresentant)

Förskolan Sockenstugan, Sockenvägen 442, 122 63 Enskede, 08-649 38 95

Sockenstugan.com © 2008 · Privacy Policy · Terms of Use

www.sockenstugan.com