Avgifter och öppettider

 

 

 

Avgifter
Förskolan följer Stockholms stads avgiftstariff för förskoleverksamhet, dvs maxtaxan.

Varje familj betalar därutöver en insats om 300 kronor till föreningen i samband med att barnet antas till förskolan och familjen inträder i föreningen såsom föreningsmedlem.

Öppettider
Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp. Förskolan följer Stockholms stads regler för öppettider, innebärande att vår förskola är öppen alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Enligt Stockholms Stads regler för öppettider ska en förskola kunna erbjuda förskoleplats under följande ramtid; kl.06.30-18.30.

Utifrån de behov som just nu föreligger bland föräldrarna har förskolan för närvarande öppet mellan 07.00-17.15.

Under sommaren är förskolan stängd maximalt fyra veckor under juli månad då personalen har semester. I enlighet med riktlinjerna från Stockholms Stad kan alternativ omsorg erbjudas när förskolan är stängd.

Förskolan Sockenstugan, Sockenvägen 442, 122 63 Enskede, 08-649 38 95

Sockenstugan.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sockenstugan.com