Föräldrarna

 

 

 

Arbetsbeskrivning Husgruppen

Ansvarig för Husgruppen
Styrelsen ska varje år utse två personer i husgruppen som gruppledare. Gruppledarna ansvarar gemensamt för att planerade¬-- och av personalen ”beställda” arbeten genomförs inom rimlig tid. Gruppledarna ska halvårsvis till styrelsen meddela de arbeten som utförts.

Indelning i arbetslag
Gruppledarna ska ordna så att de som ingår i husgruppen delas in i två ”arbetslag”. Varje arbetslag har ”jour” två eller tre månader under respektive termin. Under ”jourtiden” ansvara relevant arbetslag för att de ”lappar” eller av personalen ”beställda” arbeten utförs inom rimlig tid. Större arbeten som inte kan lösa av arbetslaget ska rapporteras till styrelsen så att dessa arbeten kan utföras av hantverkare eller under ”fixarkvällar/fixardagar”.

Återkommande arbetsuppgifter

Vårterminen
Jour för arbetslag I under januari-mars

Jour för arbetslag II under april-juni

Ordna fixardagar för att ordna huset och gården inför våren! Fixardagarna äger normalt rum i slutet av April. Styrelsen bestämmer datum. Inbjudan till fixardagen ska skickas så snart datum bestämts. Samtliga medlemmar ska delta vid en av fixardagarna. Normalt sett hålls fixardagarna en lördag och en söndag samma helg alternativ två vardagskvällar (beroende på hur mycket som behöver göras). De medlemmar som inte kan delta kommer av Gruppledaren få till uppgift att utföra de arbetsuppgifter som inte kunde utföras under fixardagarna. Vid fixardagarna renoverar och reparerar föreningen huset och utför de ”återkommande arbeten” som ska utföras varje fixardag för att ställa ordning huset och gården inför våren. Lista på återkommande arbetsuppgifter fås från styrelsen. Gruppledaren ska, tillsammans med personalen, komplettera listan med de arbetsuppgifter som behöver utföras.

Höstterminen
Jour för arbetslag I under augusti – september

Jour för arbetslag II under oktober - december

Ordna Storstädning. Storstädningen äger normalt rum i september. Styrelsen bestämmer datum. Inbjudan ska skickas så snart datum för storstädningen bestämts. Vid storstädningen ska huset städas invändigt enligt lista som gruppledaren kan få från styrelsen. Samtliga medlemmar i föreningen ska delta vid storstädningen.

Ordna snöskottningsschema: Gruppledaren ansvarar för att någon inom husgruppen sätter samman ett schema för snöskottning under vintern. Två familjer ska varje vecka under de veckor där risk för snö finns ansvara för att väg fram till ingångar, nödutgångar, gången fram till vägen från sockenvägen skottas. NOTERA att nödutgången på 2 våningen utanför drakarna MÅSTE skottas varje gång.

Vid behov
Ordna de ”lappar” eller av personalen ”beställda” arbeten inom rimlig tid. Primärt ansvar ligger på den arbetsgrupp som har jour relevant tidpunkt.

Arbetsbeskrivning IT Gruppen (Max två familjer)
Ansvarig för IT Gruppen
Styrelsen ska varje år utse en person i IT Gruppen som gruppledare. Gruppledaren ansvarar för att planerade¬-- och av personalen ”beställda” arbeten genomförs inom rimlig tid. Gruppledaren ska halvårsvis till styrelsen meddela de arbeten som utförts.

Återkommande arbetsuppgifter

Veckovis
Lägga upp veckans matsedel

Årligen
Genomgång av webbsidan för att uppdatera dess innehåll

Vid behov
Uppdatera webbsidan efter det att personal eller styrelsen informerat om aktiviteter och planeringsdagar mm.

Arbetsbeskrivning Trivselgruppen (Max fem familjer)
Ansvarig för trädgårdsgruppen
Styrelsen ska varje år utse en person i trivselgruppen som gruppledare. Gruppledaren ansvarar för att planerade¬-- och av personalen ”beställda” arbeten -- genomförs inom rimlig tid. Gruppledaren ska halvårsvis till styrelsen meddela de arbeten som utförts.

Återkommande arbetsuppgifter
”Fest för att inleda höstterminen
”. Av tradition brukar en välkomsträff ordnas i början av höstterminen för att välkomna nya familjer till föreningen. Gruppen bestämmer datum (brukar vara en söndag eftermiddag vid 13-14 tiden), ordnar grill, köper korv, korvbröd, grilltillbehör och dricka till barnen (festis). Festen brukar hållas på ängen framför förskolan Svampen. Gruppen ska inför festen planera en tipspromenad med frågor som bl.a. rör förskolan. Inbjudan till festen ska skickas till medlemmarna så snart datum för festen bestämts.

Föräldraknytis: Varje hösttermin eller i början av vårterminen brukar föreningen ha en knytisfest i förskolans lokaler. Normalt sett brukar festen hållas i november och äga rum en kväll i samband med att förskolan stänger tidigare och personalen har planeringstid. Tanken är att knytiset ska ske en gång per år för att föräldrar och personal ska lära känna varandra bättre samt som en gest att bjuda vår fantastiska personal på lite mat som uppskattning. Normalt sett brukar festen börja 19. Inbjudan till festen ska skickas till medlemmarna så snart datum för festen bestämts. Anmälningslista ska sättas upp i hallen i god tid före knytis där föräldrarna anmäler sig och anger vilken mat de kommer ta med sig. Var och en tar med sig det man vill dricka. Gruppen ansvarar för att ställa ordning lokalen innan festen samt städar och diskar efter festen.

Presenter till personal: Gruppen ansvara för att en julpresent samt en sommarpresent inköps till personalen. Julpresenten brukar delas ut i samband med lucia. Sommarpresenten brukar överlämnas i samband med ”förskolans dag” eller utflykt till Torekällberget.

Utflykt till Torekällberget: Varje vårtermin brukar förskolan åka till Torekällberget. Gruppen ska hjälpa personalen med att anordna bussresa, skicka ut inbjudan mm. Dag för utflykten brukar föreslås av personalen.

Förskolan Sockenstugan, Sockenvägen 442, 122 63 Enskede, 08-649 38 95

Sockenstugan.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sockenstugan.com