Förskolan
Sockenstugan

       - med fokus på barnens lek och lärande

 

 

 

 

Förskolan Sockenstugan är en liten förskola i Gamla Enskedes villakvarter. Förskolan drivs som en ekonomisk förening där föräldraengagemanget är en utmärkande del av arbetet.


Stockholm Stad genomför varje år en totalundersökning som riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad. Både kommunalt- och privat drivna förskolor ingår i undersökningen. Klicka här för att ladda ner och läsa de senaste årens resultat för Förskolan Sockenstugan.

Visning av förskolan: INSTÄLLD

Onsdag 25/3 2020 kl 9.00

Anmäl om ni vill komma till info(at)sockenstugan.com eller ring 08-649 38 95 och be att få prata med förskolechef Susanne Gustafsson.


 

 

 

 

Förskolan Sockenstugan, Sockenvägen 442, 122 63 Enskede, 08-649 38 95

Sockenstugan.com © 2008 · Privacy Policy · Terms of Use

www.sockenstugan.com