Förskolan
Sockenstugan

       - med fokus på barnens lek och lärande

 

 

 

 

Stockholm Stad genomför varje år en totalundersökning som riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad. Både kommunalt- och privat drivna förskolor ingår i undersökningen. Klicka här för att ladda ner och läsa de senaste årens resultat för Förskolan Sockenstugan.

 

Förskolan Sockenstugan, Sockenvägen 442, 122 63 Enskede, 08-649 38 95

Sockenstugan.com © 2008 · Privacy Policy · Terms of Use

www.sockenstugan.com